เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ทัวร์ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน 1 วัน สำหรับกรุ๊ปเช่าเหมา
โดยเรือ สยาม คาตามารัน

 

เลือกโปรแกรม 

ออกเดินทางจากชุมพร
รหัสทัวร์ T.056
 ระยะเวลา 06.00 น.-19.30 น.
วันออกเดินทาง ทุกวัน
**หมายเหตุ** ทัวร์ท่องเที่ยว+ดำน้ำ2จุด
รายละเอียดโปรแกรม :
05.30 น. ต้อนรับท่าน ณ ท่าเรือ บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด ดำเนินการเช็คอิน
06.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะเต่า โดยเรือสยาม คาตามารัน
10.00 น. ถึงท่าเรือ แม่หาด เกาะเต่า พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะเต่า โดยรถเช่าเหมาท้องถิ่น
09.30 น. ศาลพ่อตาโต๊ะ แม่ยายแมะกราบไหว้ขอพร สถานที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวบน
เกาะเต่า เชื่อกันว่าพ่อตาโต๊ะและแม่ยายแมะเป็นชาวเกาะเต่ารุ่นแรกๆ ศาลตั้งอยู่บริเวณโฉลกบ้าน
เก่า
  ลานหิน จปร. หรืออนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหาดทรายรี บริเวณที่เรียกว่า แหลมหิน จปร. ซึ่งมีก้อนหินเรียงรายอยู่บนชายหาด มีหินก้อนใหญ่ที่มีการสลักพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาล
ที่ 5
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทรงเสด็จประพาสทางทะเลที่เกาะเต่า เมื่อปี พ.ศ. 2442
  ตลาดชุมชน ท่าเรือแม่หาด ศูนย์รวมความเจริญบนเกาะเต่า ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่ระลึก อาทิ หมวก ชุดว่ายน้ำ เสื้อผ้า สามารถเดินเล่นย่านชุมชน และเลือกซื้อของที่ระลึก
ได้ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง แบบเซ็ตเมนู ณ ห้องอาหารบนเกาะเต่า แบบบุฟเฟต์บนเรือ หรือบุฟเฟต์บนเกาะนางยวน
  อ่าวม่วง เกาะเต่า เป็นจุดดำน้ำที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำมาก บริเวณทรายตื้นๆมี แนวปะการังสวยงามอาทิ ปะการังฟองน้ำสีม่วง ทากเปลือยโจรันนา ถ้าโชคดีอาจจะเจอเต่าทะเล นอกจากนี้ยังชุกชุมไปด้วยฝูงปลาลายเสือและปลาการ์ตูนอินเดียที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังเป็น จำนวนมาก
  เกาะนางยวน ซึ่งเป็นจุดเด่นของทัวร์ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก
ยิ่งถ้าขึ้นไปมองจากจุดชมวิวก็จะเห็นความงามของเกาะนางยวนชัดเจน และยังเป็นแหล่ง
ดำน้ำชมปะการังที่เรียกว่า “เจแปนนิสการ์เด้น” มีฝูงปลาขนาดเล็กสีสันสวยงามมากมาย และปลาการ์ตูนตัวน้อยใหญ่ แหวกว่ายมาให้คุณชมอย่างเพลิดเพลิน
15.30 น. เดินทางกลับสู่จังหวัดชุมพร
19.30 น. ถึงท่าเรือ บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
**หมายเหตุ**    โปรแกรมนี้เฉพาะเรือเช่าเหมาของบริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด เท่านั้น!
1.สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะเต่า หรือ จุดดำน้ำ ได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งกับทางบริษัทฯล่วงหน้า 
2.เวลาเดินทางสามารถออกเดินทางก่อนเวลา หรือหลังเวลาที่กำหนด
3.อาหาร สามารถเลือกรับประทาน แบบเซตเมนูบนเกาะเต่า / แบบบุฟเฟต์บนเรือ หรือ บุฟเฟต์บนเกาะนางยวน (กรณีบุฟเฟต์บนเกาะนางยวนชำระเพิ่ม ท่านละ 100 บาท)
4.ค่าใช้จ่ายใดๆบนเกาะเต่า นอกเหนือจากรายการที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
เส้นทาง ทัวร์ ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน


เรือ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
สยามครุยซ์ (75 ท่าน) 25 ท่าน

50,000 บาท
ท่านที่ 26-50
(เพิ่มท่านละ)

1,500 บาท
ติดต่อบริษัทฯเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และรับใบเสนอราคา
สยามชาร์เตอร์ (187 ท่าน) 60 ท่าน

120,000 บาท
ท่านที่ 61-120  (เพิ่มท่านละ)
1,500 บาท

  *หมายเหตุ* 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
    2. อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวนไว้ด้วยแล้ว
    3. ชาวต่างชาติค่าธรรมเนียม เพิ่มท่านละ 70 บาท เด็กท่านละ 35 บาท
   
อัตราค่าบริการรวม :
เรือทัวร์สยามคาตามารัน อาหารกลางวัน รถนำเที่ยวท้องถิ่น
เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ ผ้าเช็ดตัว ชุดของว่าง (พายสตรอเบอร์รี่ กับ น้ำผลไม้)
มัคคุเทศก์ชำนาญงาน ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน ประกันภัยนักท่องเที่ยว
     
สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
หมวก และแว่นตากันแดด
กล้องถ่ายรูป
ครีมกันแดด
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
เกี่ยวกับเวลา
     เวลา ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
     เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
     อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล พร้อมผลไม้ ชา กาแฟ ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถ
รับประทานอาหารชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
เกี่ยวกัโปรแกรม
     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลอากาศเพิ่มเติมโปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าเบอร์ 088-7583279, 077-553123
เกี่ยวกัค่าใช้จ่ายอื่นๆ
     โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมเกาะนางยวน โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
ประมวลภาพรายการนี้ :
 
 
 
 
       
รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ V.I.P. ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อาหาร ทัวร์ท่องเที่ยว
  ดำน้ำชุมพร ทัวร์ ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
  เกาะเต่า เกาะนางยวน ทัวร์ ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน
  เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์ท่องเที่ยว เขื่อนเชี่ยวหลาน (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
ติดต่อสอบถาม
น้องเน 095-0297614   น้องยุ้ย 088-7583279     
Office : 077-553123    Fax : 077-553234    E-mail : info@siamcatamarantours.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 , (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-kohtaotours.com