เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ข้อมูล และ ที่ตั้งบริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
ตำแหน่งทางสังคม
1. รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2561 - 2563
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ปี 2558 - 2563
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    (ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี)
ปี 2558 - 2561
4. ผู้ทรงคุณวุฒิกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
6. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ปี 2557 - 2560
7. นายกสโมสรโรตารีชุมพร ปีบริหาร 2558 ปีบริหาร 2558 - 2559
8. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดชุมพร  

ตัวแทนบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากล การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ภ.พ.20
0865554000251 0865554000251 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ทะเบียนพาณิชย์อีเล็คทรอนิกส์
ททท. 32/00458 สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  
     
ใบทะเบียนเรือไทย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 2
  ผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร  

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 081-5366808, 088-7583279, 077-553123 โทรสาร 077-553234
เว็บไซต์: www.siamcat-kohtaotours.com
แฟนเพจ: www.facebook.com/SiamCatamaran
อีเมล์: info@siamcatamarantours.com

 

 

 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 , (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-kohtaotours.com