เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

ทัวร์ 1 วัน เกาะเต่า เกาะนางยวน

ทริปวันเดียวเที่ยว เกาะเต่า – เกาะนางยวน

เลือกโปรแกรม 

ออกเดินทางจาก เกาะเต่า
รหัสทัวร์ T.006
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
วันออกเดินทาง ทุกวัน
**หมายเหตุ** ดำน้ำตื้น 5 จุด
รายละเอียดโปรแกรม :
08.30 น.-09.00 น. รถรับท่านจากรีสอร์ท เดินทางถึง ท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า
หาดทรายรี(เกาะเต่า)และอื่นๆ รับ 08.30 น. - 09.00 น.     โฉลกบ้านเก่าและอื่นๆ รับ 08.30 น. - 09.00 น.
09.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า ขึ้นเรือไม้ท่องเที่ยว เพื่อไปดำน้ำ ชมปะการังรอบเกาะเต่า
เมื่อขึ้นบนเรือทัวร์ พนักงานจะแจกอุปกรณ์และสอนวิธีการใช้ (หน้ากาก,ชูชีพ) รวมถึงวิธีการชมปะการังและข้อควรระวัง
  ดำน้ำชมปะการังอันสวยงาม ณ จุดดำน้ำ นำท่านชม
09.30 น. อ่าวฉลาม เกาะเต่า เป็นอ่าวขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆกับเกาะฉลาม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ปลาฉลามครีบดำ” ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สามารถให้อาหารได้จากมือ มีโอกาสเจอ
ฉลาม 99 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้สามารถดำน้ำดูปะการังอ่อนที่สวยงาม ปะการังดอกกะหล่ำ และหอยมือเสือได้จากบริเวณนี้อีกด้วย
  อ่าวลึก เกาะเต่า มีลักษณะโค้งกว้างมากที่สุดของเกาะเต่า มีหินสวย น้ำใส อุดมไปด้วยฝูงปลา ลายเสือ ปลากระบอกทะเล ปูทะเล และปลาการ์ตูนอินเดีย นอกจากนี้ยังได้พบปะการังหลายชนิด ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่
12.30 น. รับประทานอาหารกล่องบนเรือ พร้อมเดินทางต่อเพื่อไปดำน้ำ ณ จุดดำน้ำ นำท่านชม
  อ่าวหินวง เกาะเต่า อ่าวที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างโค้งเข้าหากัน เรียกว่า"อ่าวหินวง" สามารถพบ ปะการังเขากวางเป็นแนวกว้าง ปะการังสมอง และหนอนฉัตรหลากสีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้
ยังพบปลาหิน ปลานกขุนทอง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อและหอยมือเสือหลากสีที่ยังอยู่อย่างชุกชุม
  อ่าวม่วง เกาะเต่า เป็นจุดดำน้ำที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำมาก บริเวณทรายตื้นๆมี แนวปะการังสวยงามอาทิ ปะการังฟองน้ำสีม่วง ทากเปลือยโจรันนา ถ้าโชคดีอาจจะเจอเต่าทะเล นอกจากนี้ยังชุกชุมไปด้วยฝูงปลาลายเสือและปลาการ์ตูนอินเดียที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังเป็น จำนวนมาก
  เดินทางสู่ เกาะนางยวน ซึ่งเป็นจุดเด่นของทัวร์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
14.30 น. เกาะนางยวน ซึ่งเป็นจุดเด่นของทัวร์ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก
ยิ่งถ้าขึ้นไปมองจากจุดชมวิวก็จะเห็นความงามของเกาะนางยวนชัดเจน และยังเป็นแหล่ง
ดำน้ำชมปะการังที่เรียกว่า “เจแปนนิสการ์เด้น” มีฝูงปลาขนาดเล็กสีสันสวยงามมากมาย และปลาการ์ตูนตัวน้อยใหญ่ แหวกว่ายมาให้คุณชมอย่างเพลิดเพลิน
16.00 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า มีบริการรถรับ-ส่งจากท่าเรือไปยังรีสอร์ทที่ท่านพัก

เส้นทาง ทัวร์ ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน


อัตราค่าบริการ ราคาขาย/ท่าน
ผู้ใหญ่ 750 บาท
เด็ก ความสูง 80 -130 ซ.ม. 400 บาท
 

  *หมายเหตุ* 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
    2. อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวนไว้ด้วยแล้ว
กรุ๊ปหรือคณะ 40 ท่านขึ้นไป คลิก
   
อัตราค่าบริการรวม :
บริการรถ รับ – ส่ง ที่พัก – ท่าเรือ – ที่พัก เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ ค่าบริการเรือท่องเที่ยว เกาะเต่า–เกาะนางยวน
อาหารกลางวันแบบกล่อง เครื่องดื่ม ชากาแฟ มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน ประกันภัยนักท่องเที่ยว  
     
สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
หมวก และแว่นตากันแดด ผ้าขนหนู
ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
เกี่ยวกับเวลา
  เวลา ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
  เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
  อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล (แบบsetbox) พร้อมผลไม้ ชา กาแฟ บนเรือ ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
เกี่ยวกัโปรแกรม
  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลอากาศเพิ่มเติมโปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าเบอร์ 088-7583279, 077-553123
เกี่ยวกัค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมเกาะนางยวน โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
 
ประมวลภาพรายการนี้ :
 
 
 
 

เช่าเหมา ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน


       
รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ V.I.P. ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อาหาร ทัวร์ท่องเที่ยว
  ดำน้ำชุมพร ทัวร์ ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
  เกาะเต่า เกาะนางยวน ทัวร์ ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน
  เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์ท่องเที่ยว เขื่อนเชี่ยวหลาน (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
ติดต่อสอบถาม
น้องแอร์ 061-7514005 น้องกิ๊ง 095-0297614   น้องหวาน 088-7583279     
Office : 077-553123    Fax : 077-522512    E-mail : info@siamcatamarantours.com

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 , (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-kohtaotours.com